המנהל ורשויותיו השונות

המנהל ורשויותיו השונות מרכזיותה המושל הבכיר , זה של פליסטינה הראשונה , והדוכס ישבו בקיסריה , בירתה של פלי 9 טינה הראשונה , שבה נכללה גם ירושלים . אפשר להניח כי סמכותו ומעמד בירתו של מושל פלי ? טינה הראשונה ירדו בהשוואה לעבר מחמת הפיצול המנהלי של הארץ , שהרי עד שנת 358 היתה קיסריה בירתה של פרובינקיה , שהקיפה כמעט את ארץ ישראל כולה ( חוץ מעךבןה ) ומושלה עד ימי דיוקלטינוס היה שליט הן על המנהל האזרחי הן על הפיקוד הצבאי . גם עליית מעמדה של ירושלים למעמד של פטריארכיה בשנת 451 הפחיתה מחשיבותה של קיסריה כמרכז . המושלים בארץ ישראל כיהנו אפוא בעת ובעונה אחת לא פחות מארבעה או חמישה אישי ממשל מרכזיים , אם נכלול ביניהם גם את הדוכס . מכיוון שנהוג היה באימפריה הביזנטית שהפקידים המרכזיים התחלפו לעתים תכופות מאוד ( פקיד אזרחי גבוה שימש בתפקידו כשנה וחצי בלבד בממוצע , ( מדובר אפוא במספר רב של מושלים , שאינם ידועים לנו ברובם . המושלים באו ממקומות שונים , אך נראה כי במרוצת התקופה , ובעיקר במאה השישית , יותר ויותר מהם , ובייחוד המושלים האזרחיים , היו מבני הארץ עצמה , ואפילו מבני הפרובינקיה שעליה הופקדו . ב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור