יסודות המשטר והמנהל

יסודות המשטר והמנהל מורשת המשטר :. ' inn anf tfcsr המשטר הךיוקל ^ יני הקונסטוןטיני הוא אשר עיצב את המבנה המנהלי הבסיסי של האימפריה הרומית , ולאחר מכן של האימפריה הביזנטית , שהתקיים , בשינויים מסוימים , עד הכיבוש הערבי . האימפריה נחלקה לארבע חטיבות גדולות . בראש כל אחת מהן עמד . praefectus praetorio כל חטיבה נחלקה לךיויקיסיות וכל ךיויקיסיה לפרובינקיות . הפריפקטוס פךיטוךיו , שעמד בראש החטיבה שנקראה "המזרח" , ( Oriens ) ישב בקו ^ טנטינופוליס והיה הפקיד הבכיר ביותר באימפריה , מעין משנה לאימפרטור עצמו , ואליו הופנו רבים מהצווים הקיסריים . סמכויותיו המנהליות , הכספיות והמשפטיות היו רחבות ביותר . הנציבים האזרחיים בפרובינקיות מונו לעתים תכופות בהמלצתו ואף היה בסמכותו להדיחם מכהונתם . הוא קיבל דוחות סדירים מן הויקרים ומנציבי הפרובינקיות , ברשותו היו אוצרות משלו , בין השאר לשם תשלום לצבא , ובית הדין שלו היה בית דין עליון לערעורים . אחת מן הךיויקיסיות ב ? ךי ? קטוךה "המזרח , " שהתקיימה עד המאה השישית , נקראה אף היא בשם "המזרח" ובירתה היתה אנטיוכיה . ךיויקיסיה זו כללה כחמש עשרה פרובינקיות בתחום קי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור