הכיבוש הפרס והמדיניות הפרסית כלפי הנוצרים והיהודים

הכיבוש הפרס * והמדיניות הפרסית כלפי הנוצרים והיהודים המרד בפולןס ומעשי 3 ונוס 1 ס בראשית המאה השביעית התערב פוקס בענייניהן השונים של הכנסיות בפרובינקיה ואסר על התכנסויות דתיות של הכנסייה המונופיסיטית . הוא הדיח את יצחק , הפטריארך של ירושלים ומינה אחר במקומו . המהומות שלובו על ידי סיעות הקרקס פשטו ברחבי האימפריה במהירות : ובאו אל עיר הקודש אנשים המכונים ירוקים וכחולים , והדבר נעשה בערמת השטן . והיו [ הללו ] מלאים בכל מיני מעשי עוול , ולא הסתפקו בשוד ובגזל בלבד , אלא התמידו בשפיכות דמים וברצח כל אלה שהיו בירושלים 9 ) נ 1 ךטיגיוס , ב , . ( 4 , 2 בונוסוס , קומם המזרח , דיכא את המרד באכזריות באנטיוכיה ואחר כך בא לירושלים . כאן ניסה לתפוס ולהרוג את יצחק , שברח מאנטיוכיה ושב לירושלים . ב"ספר אליהו , " חיבור אפוקליפטי , מסופר על "מלך עולה מים , ובא על הר צבי קדש ושורפו . " מכל מקום , בונוסוס מיהר לצאת את ירושלים כדי לדכא את המרד , שמרכזו היה באלכסנדריה , אולם נכשל במשימתו ונאלץ לשוב כלעומת שבא , בלא שהצליח להבטיח את שלטונו של פוקס בפרובינקיות המזרחיות .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור