פני התקופה: ארץ־ישראל בשלטון אימפריה נוצרית־מזרחית