היהודים והשלטון הרומי

היהודים והשלטון הרומי החוק והפקידות : מס ומכס פרשה בפני עצמה היא עמדתם של היהודים בארץ כלפי השלטון הרומי . החוק נתפס דרך כלל , הלכה למעשה , כדבר שבשרירות לב ועריצות . חכמים הזהירו , שאל ליהודים להיות פל | ידים של השלטון , כגון גבאי המס והמוכסים , הנחשבים כעבריינים ודינם בגזלנים — אינם נאמנים ופסולים לעדות . לפי ההלכה של התנאים מותר לרמות את המוכסים ואף להישבע להם לשקר — ורק בימי רבי יהודה הנשיא נשמעה הדעה ההפוכה , שאסור להבריח את המכס . ולימים , מחשש רדיפות קשות , אף קבעו , ש"הגונב את המכס — הרי זה שופך דמים ... כאילו עובד עבודה זרה ומגלה עריות ומחלל שבתות" ( שמחות ב ט ) והכירו ב"חוקיותם" של המסים ( ויקרא רבה לג ו . ( שיתוף פעולה עם השלטון  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור