האזורים השונים ואוכלוסיהם היהודים

האזורים השונים ואוכלוסיהם היהודים פיזור האוכלוסין עוד קודם חורבן בית שני לא היה היישוב היהודי מפוזר בכל חלקי הארץ במידה שווה . כך , דרך משל , בשומרון , מקום ריכוזם המובהק של השומרונים , לא ישבו כלל יהודים , אלא בשיפולי האיזור . היישוב היווני נתרכז בעיקר בערי החוף , בעמקים הפנימיים — בייחוד בבקעת הירדן , בעמק בית שאן , בחופי הכינרת ולאורך הירמוך — ובשיפוליה המזרחיים של רמת עבר הירדן המזרחי . עם חורבן בית שני , ועוד יותר — לאחר מלחמת בן כוסבה , חלו שינויים רבים במצב . היהודיט בגליל היהודים , שנדחקו מבמת ההר ביהודה ומן השיפולים הדרומיים של השומרון ( אזור עקרבה ) כבר עם חורבן בית שני ( אף על פי ששבו לאדום , להר חברון , כדור לאחר מכן , ( סולקו כמעט לגמרי מיהודה , ובכלל זה השפלה , לאחר מלחמת בן כוסבה . מכאן ואילך היה דרום הארץ , ממערב לירדן , ריק כמעט לחלוטין מיהודים ( היישוב היהודי בדרום ובאדום שב ונתחדש רק במרוצת המאה השלישית והרביעית ) והיישוב היהודי נתרכז בעיקר בצפון הארץ , בגליל ובגולן .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור