8. פני הארץ ויישובה: היישוב היהודי ויחסי היהודים לנוכרים ולשלטון