בית שאן (סקיתופוליס?:(? שני קטעים מפסיפס בחדר קבורה ביזנטי.