למעלה — ניק>פאון רומי במעיין אל ח??3?ה ליד נחל רפאים (המאה השנייה?.(?