למטה — תמשיח צבעוני מקבר אלילי ליד אור הנר (השפעת האמנות המצרית) מן המאה הרביעית.