משמאל — משכית מקבר רומי מנחל רקפות (ירושלים?:(? א תינה מחזיקה מגן ועליו ראש גוךגתה (המאה השלישית?.(? כנראה מוצר יבוא מאירופה.