משמאל — איל י יה קפיטולינה (ירושלים) i ראש רומי על שבר כלי חרס.