הכנסייה הנוצרית

הכנסייה הנוצרית הנוצרים והנצרות הכנסייה הנוצרית מקרב הפאגאנים , שלא נימולו , יצירת מפעלו של פילוס , החלה מתפשטת בארץ ישראל רק בראשית המאה השנייה . כשלונם של היהודים במלחמת בן כוסבה וגזירות השמד הביאו לידי ירידת קרנה של היהדות והפסקת ההתגיירות כתופעה המונית מחד גיסא , ולידי התגברות התפשטותה של הנצרות מאידך גיסא — לא רק בתפוצות הגולה , אלא אף בארץ ישראל . מעניין , שכבר בשנת 136 נזכר האפי 9 קופוס הנוצרי ( מקרב הפאגאנים ) הראשון של איליה קפיטולינה . יוסטינוס " מרטיר" אחד מאבות הכנסייה הראשונים היה יוסטינוס , שלימים כונה , על שם סופו — מותו על קידוש אמונתו — יוסטינוס מרטיר ( עד [ האמונה . ([ הוא היה יווני שנולד בנא פוליס ( שכם ) בראשית המאה השנייה ונתנצר בנעוריו ולאחר זמן עזב את הארץ . ספרו החשוב , " הדיאלוג עם טךיפון היהודי" — פולמוס בינו לבין יהודי ושמו קךיפון , שברח מן הארץ מחמת מלחמת בן כוסבה וגזירות השמד של הךךינוס — נתחבר באפסוס שבאסיה הקטנה , שם פגש את « 01 ' . ושם נתווכח עמו . מאמצע המאה השנייה ידוע אךיקטו מפחל ( פלה , ( שספריו אבדו .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור