מחתת ברונזה ממקום בלתי ידוע ועליה כתובת יוונית ו "מזל טוב לקונה"