ממשית — חדר ההסקה בבית המרחץ מן התקופה הרומית המאוחרת.