?ך9ה (גרש) — הטטרפילון הדרומי בעת החפירה; מעבר לרחבה — עמודי הקרדו.