מימין: פטולמאיס — מטבע מימי ??<?לגבליס. למטה: הכניסה לנמל; למעלה י מקדש באקרופוליס; באמצעו טיכי ובידה הגה ספינה ולצדה ניקי. בחדר הימני ?רקיס ובידו ראש מדוסה. בחדר השמאלי אתיני לבושה שריון, בידיה מגן וחנית.