מימין: פסל גריפון (חיה מיתולוגית, המסמלת את נמקייס, אלת הנקמה) עשוי שיש, שנתגלה ליד קיבוץ ארז, בין אשקלון לעזה (מתחתיו כתובה הקדשה של כוהן משנת ?.(210/1?