למעלה: פסיפס משיחי זויד, רפיח - תהלוכה בחגיגת מסתורין של ךיוניסוס. משמאל למעלה. ךיתיסוס על גבי מרכבה רתומה לשני קנטורים מנגנים. מעליו הכתובת (ביוונית?:(? חגיגת המסתורין של דיוניסוס. הרכב הוא ארוס מכונף, המזוהה גם על ידי כתובת מעל לראשו.לפני דיוניסוס בני לווייתו,סטירים ומנדות.אחד האסירים מזוהה בשמו סקירטוס ?")?הקפדן?.("? בין הדמויות בשורה התחתונה ו פן, בעל רגלי התיש, והלקלס, אף הוא מזוהה בשמו, עם האלה בידו, מובל בידי סטיר נושא מקל רועים.