היוונים ותרבותם

היוונים ותרבותם היוונים הנוכרים בארץ ישראל נחלקו לעמים וללשונות שונים . היסוד החשוב ביותר היה היישוב היווני . בסוף ימי בית שני ישבו יוונים בעיקר במישור החוף , בעמקים הפנימיים ( עמק יזרעאל , עמק בית שאן , בקעת הירדן , חופי הכינרת ) ובעבר הירדן המזרחי . אולם במרוצת הדורות שלאחר חורבן בית שני , ועוד יותר אחרי מלחמת בן כוסבה , נתפשט היישוב היווני גם לפנים ארץ ישראל המערבית , בין בגליל בין ביהודה . בייחוד ניסה הךךינוס לעצב את אופייה של ארץ ישראל בגוון הלניסטי מובהק . אולם אין ספק , שגם אימ ? 5 ךטורים רבים אחרים תמכו ביותר בהתיישבות היוונית . אנשי רוח , סופרים ופילוסופים היישוב היווני בארץ הוציא מקרבו עוד בימי בית שני כמה סופרים , הוגי דעות , אנשי רוח ואנשי מדע חשובים . תופעה זו נמשכה גם בתקופה שלאחר החורבן . במחצית השנייה של המאה השנייה לספירת הנוצרים חי מקסימוס מצור , נואם ופילוסוף נאופלטוני , שדן בחיבוריו בענייני מוסר ומידות . בצור נולד גם דומיקיוס אולפעוס , המשפטן הרומי הדגול , שהגיע לגדולה בימי שלטונו של אל ? סנךר סורוס , כשנעשה מפקד המשמר הפךיטויךיני ולמעשה ראש המנהל ויד ימינו של האימפ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור