יהודים־נוצרים

יהודים נוצרים הקהילה הירושלמית אחרי החורבן חברי הקהילה של תלמידי ישו , שנתרכזה לאחר מותו בירושלים , האמינו , שישו היה משיח וגואל ( לא אלוהות ) ושמרו את מצוות התורה . יעקב אחי ישו , מנהיג הקהילה , הוצא להורג בשנת 62 ושמעון בן קליאופס , בן דודו של ישו , הנהיג את הקהילה תחתיו . לפי אב הכנסייה אוסביוס , בן המאה הרביעית , עזבו בני הקהילה את ירושלים בעיצומו של המרד הגדול ועברו ל ? חל ( פלה ) שבעבר הירדן המזרחי . לא ברור כלל אם מסורת זו מדויקת . מכל מקום , אין ספק , שעוד קודם למרד הגדול נמצאו יהודים נוצרים גם מחוץ לירושלים , בין בארץ ישראל בין בדרומה של סוריה . לאחר חורבן בית שני המשיכה כת זו להתקיים במקומות שונים , אולם בפרק הזמן שבין החורבן למלחמת בן כוסבה נתהוו זרמים שונים של היהודים הנוצרים . ידיעותינו עליהם מעטות ומקוטעות , והן שאובות בעיקר מכתביהם של אבות הכנסייה הנוצרית . אביונים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור