השומרונים־הכותים

השומרונים הכותים התפשטות היישוב השומרוני השומרונים נפגעו בימי המרד הגדול , בשנת , 67 אולם לאחר החורבן נתאוששו עד מהרה . הם אף נתיישבו בעיר החדשה , ? לו ; ה ? אפוליס , שיסד אספסעוס במקום שכם החרבה . לא ברור לגמרי מה אירע לשומרונים בשעת מלחמת בן כוסבה וגזירות השמד של הךךינוס — האם נטלו חלק במרד והאם נפגעו לאחר מכן מגזירותיו של הךךינוס ? עדויותיהם של המקורות השומרוניים המאוחרים בשאלה זו סותרות זו את זו וגם בספרות חז"ל הדברים מעומעמים . אולם בעיקרו של דבר מסתבר , שהשומרונים נפגעו אותה שעה במידה פחותה הרבה מאשר היהודים . יתר על כן — הם אף נהנו מחורבן היישוב היהודי בדרום ופשטו באזורים נרחבים מאוד מחוץ לתחום שומרון . דומה , שראשיתו של התהליך היתה כבר עם חורבן הבית , אולם הוא גבר ביותר לאחר מלחמת בן כוסבה וגזירות השמד . היו אף עיירות יהודיות , שנטמעו בכותים . יישובם של הכותים נתפשט בכיוונים שונים , ובייחוד לצד דרום . שם נתיישבו הללו , בין השאר , באמאוס ובסביבותיה , ביפו , בלוד , ביבנה ואף בעזה . הכותים נתפשטו לאחר זמן גם מצפון לשומרון — בחיפה ובסביבותיה , בעכו ואף בצור — מזה , ובבית שאן וסביבו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור