בתי כנסיות

בתי כנסיות " קדומים" ו"מאוחרים" בתי כנסיות הם הממצא הארכיאולוגי המובהק ביותר של התרבות היהודית החומרית מתקופת המשנה והתלמוד . אך שאלה גדולה היא — מאימתי החלו להקים מבנים מיוחדים של בתי כנסיות ? אמנם ספרות התנאים כבר מזכירה מבנים כאלו , ואולם לא נתגלו שום מבנים , שברור בהם שנבנו מלכתחילה במובהק לשמש בתי כנסיות , שזמנם מתקופת המשנה . יתר על כן , ספק רב אם אפשר אפילו להצביע בוודאות על בית כנסת אחד , שזמנו המאה השלישית . דומה , שכל בתי הכנסיות שנתגלו הם מן המאה הרביעית ואילך , ובאלו אפשר להבחין בין טיפוסים "קדומים" לטיפוסים "מאוחרים" — בין בני המאה הרביעית לבני התקופה הביזנטית . ארכיטקטורה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור