אמנות

השפעות הלניסטיות אמנות אחד התחומים , שבהם ניכרת ביותר השפעתה של הסביבה החיצונית , הוא תחום האמנות והארכיטקטורה . כמו בין הנוכרים כך גם בין היהודים בארץ נקלטה בתחום זה השפעת הציוויליזאציה ההלניסטית לא רק בסגנון הבנייה , אלא אף באמנות הציור והפיסול . לכאורה אסרה התורה על עשיית כל צלם , פסל ותמונה . אולם בתקופת המשנה והתלמוד גילפו , חרתו וציירו לא רק בבתים פרטיים של עשירים , אלא גם , ובעיקר , בבתי קברות ועל גבי ארונות מתים , שבהם מופיעים גילופים ותבליטים ( כגון בבית שערים , ( ובבתי כנסיות , על גבי רצפות וכתלים , שבהם מופיעים ציורים וגילופים . הן בבתי הקברות הן בבתי הכנסיות יש לא רק דמויות של חיות ועופות ומזלות , אלא גם דמויות ופרצופות של בני אדם . כאן וכאן מצויות דמויות הרבה , השאובות מן התרבות של העולם האלילי המובהק , לרבות העולם המיתולוגי . בבית הקברות העצום של בית שערים יש מחזות ציד , מלחמה וספנות , דמויות סוסים , נשרים ואריות , דמויות אדם — פרשים , אמזונות , המשגל של ליךה והברבור ( זוס , ( ואף עיטורים פורנוגראפיים על גבי נרות . במאה השלישית החלו לצייר בבתי כנסיות על כתלים ובמאה הרביעי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור