משמאל: בית הקברות בבית שערים — כתובת יוונית ו "מקום מרינוס ויוקזטה אשתו?."?