משמאל- ארון מבית הקברות בבית שערים — ראש אדם (על פי דגם זוס?.(?