מימין: בית הקברות בבית שערים — תבליט על גב ארון: זוס בדמות ברבור בועל את לידה (מוטיב ידוע מן המיתולוגיה היוונית?.(?