6. היישוב היהודי: חיי רוח, תרבות, ספרות ואמנות

. 6 היישוב היהודי : חיי רוח , תרבות , ספרות ואמנות חיי הרוח והספרות מעבי ' ך ? , " לא זו בלבד , שידיעותינו על היישוב היהודי בארץ בתקופת המשנה והתלמוד באות , רובן ככולן , מתוך ספרות חז"ל בלבד , אלא שהן אף נוגעות , במידה רבה , בעולמם של חז"ל ובסביבתו בלבד . יתר על כן — דומה , שחיי הדת , הרוח , התרבות והספרות של היישוב היהודי בארץ בתקופה זו אכן נתמצו בעיקר בעולמם של חז"ל וביצירתם . ועם זאת מצויים היו בכןריגךיה של עולם זה כמה תחומים , שיש לנו ידיעות מסוימות עליהם . יצירתם של מתרגמי המקרא היהודיים , שראשיתה — תחילה בעל פה ולאחר מכן בכתב — עוד בימי בית שני , נמשכה , וביתר שאת , אחרי החורבן . יצירה זו מצויה היתה בקשר הדוק עם עולמם של חז"ל , ואף על פי כן אין לזהות לחלוטין את עולמם של תרגומים ארמיים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור