הפולמוס היהודי-הנוצרי

הפולמוס היהודי-הנוצרי ישו היהודי ביחסם של היהודים לנצרות אפשר להבחין בכמה שלבים . בחיי ישו עצמו לא היתה הנצרות קיימת כלל . הוא גופו היה יהודי לכל דבר . אמנם בעיני רבים היה אדם מוזר ותמהוני , אולם הוא לא נבדל בזה מדמויות של תמהונים אחרים , שהיו רווחות מאוד בקרב היישוב היהודי בארץ בדורות האחרונים שבפני הבית . דמותו , מיזוג של מטיף עממי בעל גוון משיחי מובהק עם בעל שם של מעשי מופתים ונפלאות בנוסח "חסידים ואנשי מעשה , " היתה אופיינית מאוד לדור , שרבו בו ביותר דמויות ותנועות של חסידות ומסתורין מחד גיסא , ומאידך גיסא נתגברו בו התסיסה והמתח המשיחיים . מלבד בחוג תלמידיו המצומצם , היה ישו מוכר רק לבני אדם מעטים , שהוא נקרה ונזדמן על דרכם ; ואילו לרוב הציבור היהודי בארץ , לרבות שכבות ההנהגה , ובכלל אלו ראשי החכמים , לא היה ידוע כלל . רבים מאלו שפגשוהו הניחו , שישו אינו אלא יוחנן המטביל ( אחרי שזה כבר הוצא להורג ) — אף על פי שלא מעטים , ובתוכם תלמידי יוחנן המטביל גופם , תקפו את ישו ותלמידיו כגלל ההבדלים כין דרכם לבין דרכו של יוחנן ותלמידיו . היחס ליהודיםהנוצרים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור