דבורה (בגולן) — כתובת עברית על גבי משקוף בזלת: "זה בית מדרשו שהלרבי אליעזר הקפר?,"?הוא,כנראה, רבי אל(י)עזר הקפר שבספרות רוז"ל (שלפי המאה השנייה, או תחילת המאה השלישית?.(?דמויות בעלי החיים (עופות ונחשים מתפתלים?,(? המעטרות את המשקוף, איבדו את משמעותן האלילית המקורית.