הלכה

ההלכה הקדומה הלכה ידיעותינו על עולם ההלכה , היינו עולם התורה והמצוות , בימי בית ראשון , מחוץ לחמישה חומשי תורה , מצומצמות ביותר , אך הן הולכות ורבות בימי בית שני . אין ענייננו כאן בתולדות ההלכה בימי בית שני בכלל , אלא בזו של חכמים בלבד . שכן , לפי מיטב ידיעותינו , הזרמים , המפלגות והכתות , שרווחו בקרב היהודים בארץ במאתיים השנים האחרונות שבפני הבית , נעלמו , רובם ככולם , לחלוטין עם חורבן בית שני ; והשרידים המעטים , שנותרו ממקצתם , כגון הביוזסים , נעלמו אף הם בתוך שני דורות או שלושה . " אנשי כנסת ה גדולה" גם ידיעותינו על עולמם של חכמים בכלל , ועל תולדות ההלכה שלהם בפרט , בימי בית שני , דלות למדי . מקובל לראות ב"אנשי כנסת הגדולה" ( משנה , אבות א א < נקודת מפנה ואבן פינה בתולדות ההלכה בימי בית שני . אולם גם ידיעותינו על המוסד הזה אינן  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור