המשפחה

המשפחה גיל הנישואין חז"ל קבעו , שראוי לאדם , שיישא אשה בגיל שמונה עשרה ( כלומר לא קודם לכן [ משנה , אבות ה כא , ([ ומי שהגיע לגיל עשרים ולא נשא אשה מעלה עליו את חמתו של הקב"ה ( בבלי , קידושין כט ע"ב . ( אולם במציאות אירע פעמים רבות , שאדם נשא אשה בגיל מאוחר הרבה יותר , בעיקר מחמת טעמים כלכליים . עצתם של חכמים , שראוי לאדם שילמד תורה תחילה , קודם נישואיו ( שכן "ריחיים בצווארו ויעסיק בתורה " !? [ שם , ([ וש"לימדה תורה דרך ארץ ? נתמנתה לאדם פרנסה יקח לו בית ואחר כך שדה ואחר כך אשה" ( תוספתא , סוטה , ז כ , ( אינה ניתנת למימוש בגיל צעיר . "אמר רבי לוי : בנוהג שבעולם אדם נושא אשה בן ל' שנה ובן מ' שנה" ( שיר השירים רבה זג . ( נערות נישאו בדרך כלל כגיל צעיר הרבה יותר . וחכמים הכירו יפה בעובדה , ש"יותר ממה שהאיש רוצה לישא — אשה רוצה לינשא" ( תוספתא , כתובות יבג . ( מונוגאמיה ופוליגאמיה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור