ימים טובים

ימים טובים החגימ אחרי החורבן בצדה של השבת , תפסו הימים הטובים מקום מרכזי בחיים היהודיים . עם חורבן הבית נפגע קיומן של הרבה מן המצוות הכרוכות בחגים , אולם בתוך זמן קצר הצליחו חכמים להתגבר על עניין זה סדר ליל פסח סדר ליל פסח נותר מעמד מרכזי בבית היהודי גם בלא קרבן פסח . לכתחילה אף היו , כרבן גמליאל דיבנה , שנהגו לאכול בליל הסדר דווקא בשר גדי צלוי מקולס , היינו . שראשו  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור