שבת

שבת ייחודה של השבת לאור כל האמור לעיל אפשר להיטיב ולהבין את ייחודו של יום השבת . השבת כיום מנוחה קבוע , גופני ורוחני גם יחד , לכל אדם , לעשיר ולעני , לבן חורין ולעבד , היה חידוש גמור בעולם העתיק , והתגובות עליו היו שונות ומגוונות — מהערצה והתפעלות ועד לבוז ותיעוב של בטלנות יהודית זו . ערב שבת ההכנות לשבת החלו עוד באמצע השבוע . ביום השישי , ערב שבת , הקדימו בני אדם לחזור ממלאכתם . והיו שנהגו לחזור כבר שעתיים וחצי קודם שקיעת החמה , כדי להספיק להתקין עצמם לשבת . נהגו לרחוץ ולחוף את הראש . אף הקפידו לכבס את הבגדים לפני שבת , כדי ללבוש בשבת כסות נקייה . בימי האמוראים , במאה השלישית , החלו רבים לייחד מלבוש לשבת בלבד . בערים היו נוהגים לתקוע כדי להכריז על השלבים השונים של קרבת השבת :  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור