למעלה י בית הכנסת בכוךזין (הגליל התחתון) — כיסא של בזלת (אולי "קתדרה של משה?("? ועליו כתובת ארמית ו "זכור לטוב יודן בר ישמעל / שעשה סטו [שורת עמודים] זה / ומדרגותיו מרכושו; יהי / לו חלק עם הצדיקים?."? המאה הרביעית (ז?.(?