סדר היום, המזונות, הבית והבגדים

סדר היום , המזונות , הבית והבגדים זמני העבתה והחלוקה לשעות בני אדם , רובם ככולם , נוהגים היו להשכים לקום עם עלות השחר ולצאת מיד למלאכתם — לשדה , לבית המלאכה או לחנות . קריאת שמע קראו במקום עבודתם , סמוך לזריחת החמה , ותכף לאחר מכן , עם הנץ החמה , התפללו תפילת עמידה . אנשים עסקו במלאכתם כל שעות היום ושבו לביתם רק סמוך לשקיעת החמה . גם היום וגם הלילה נחלקו לשתים עשרה שעות יחסיות — כל אחת אחד משנים עשר מאורך היום או הלילה . השעה ביום היתה אפוא ארוכה בסוף האביב וקצרה בסוף הסתיו ; והיפוכו של דבר — השעה בלילה . הסעודות במשך היום אכלו שתי סעודות . הראשונה , סעודת הבוקר , נאכלה במקום העבודה . היו שאכלוה כבר בסוף הרבע הראשון של היום , ואילו אחרים איחרו לסעוד סעודתם עד חצות היום — שעת הצהריים . הסעודה השנייה , סעודת הערב , נאכלה לאחר סיום העבודה — קודם החזרה הביתה . או מיד לאחר מכן , בין שקיעת החמה לבין צאת הכוכבים . עם צאת הכוכבים עלו הבריות בדרך כלל על יצועם . השמן היה יקר ובלא נר דולק לא היה מה לעשות בחשיכה .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור