יהודים בעבר הירדן המזרחי

יהודים בעבר הירדן המזרחי חולשת היישוב היהודי מלבד היישוב היהודי הצפוף למדי בגולן , שהיה קשור לגליל , ישבו יהודים בסוף ימי בית שני גם באזור הגלעד , בייחוד בפליאה , במואב ובדרום עבר הירדן המזרחי . יישוב זה נפגע הרבה במלחמת החורבן , ודומה , ששוב לא חזר ונתאושש במידה מספקת . אדרבה , בסביבה , שבה היה היישוב הנוכרי ( ההתיישבות היוונית מזה והשבטים הערביים , נבטים ואחרים , מזה ) דומינאנטי והיהודים מעטים וחלשים , הופיעו תהליכי התבוללות . התבוללות IX כך , דרך משל . על היהודים תושבי גבלא מסופר , שנתבוללו בנוכרים ו ר' חייא בר אבא נקלע לגבלא . ראה בנות ישראל , שמתעברות מגרים , שמלו ולא טבלו ; וראה יין של ישראל שמוזגים גוים ושתו ישראל ? וראה תורמוס , ששולקים גוים ואוכלים ישראל . ולא אמר להם ולא כלום . בא לפני ר' יוחנן ן אמר לו ו צא והכרז על בניהם שהם ממזרים [ לשיטתו של ם יוחנן , שגר , שמל ולא טבל עדיין גוי הוא , וגוי הבא על בת ישראל הוולד ממזר ] ועל יינם משום יין נסך ועל תורמוסן משום בשולי גויס , לפי שאינן בני תורה ( בכלי , יבמות מו ע"אן .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור