יהודה והגליל: הבדלי הלכה ומנהג

יהודה והגליל : הבדלי הלכה ומנהג ריכוזי היישוב היהודי היישוב היהודי נתרכז בייחוד ביהודה ( במובן המצומצם , ( היינו ב"דרום" ( מושג קרוב ל"אדום" [ אידומיאה ] של ימי בית שני ) ובגליל ( לרבות הגולן . ( אחרי דיכויו של מרד בן כוסבה וחורבן יהודה נתרכז היישוב היהודי בגליל , שעריו הראשיות היו טי ? ריה וציפורי . ספרות חז"ל מונה שורה ארוכה למדי של הבדלים , בהלכה ובמנהג , בין יהודה לגליל . מנהג אחד עניינו כבודו של ערב פסח י "ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות ובגליל לא היו עושין כל עיקר" ( משנה , פסחים דה . ( מנהגים אחרים עניינם ביחסים שבין חתן לכלה בנישואין :  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור