שמירת מצוות

שמירת מצוות ספרות חז"ל והנורמה ההלכתית שעה שמבקשים אנו לתאר את חיי יום יום ואת פני החברה של היישוב היהודי בארץ בתקופת המשנה והתלמוד , והואיל ואין לנו מקורות של ממש מל : 3 ד ספרות חז"ל , עומדת בפנינו בעיה גדולה וקשה . כלום אכן משקפת ההלכה של חז"ל ( בין התיאורטית בין המעשים שהיו ) את המציאות החיה של כל היישוב היהודי בארץ בין חורבן בית שני לבין סוף המאה הרביעית ? או שמא אין ספרות חז"ל משקפת אלא נורמה של חלק מן הציבור ( ואולי אפילו מיעוט ) — זה , שקיבל עליו הלכה למעשה תורה ומצוות לפי תפיסתם של חז"ל ומערכת ההלכות שלהם — ואילו חל ק נכבד אחר ( ואולי אפילו רובו ) של הציבור לא היה לו ולא כלום עם הנורמה של הלכות חז"ל ? מבחינה תיאורטית יש בדבר פנים לכאן ולכאן . ובאמת נמצא מי שביקש לטעון , שאכן האפשרות השנייה היא הנכונה , היינו שאין ספרות חז"ל מייצגת אלא מציאות חיים של מיעוט קטן למדי , ואילו רוב הציבור היהודי בארץ נהג בדרכים אחרות לגמרי , שלא נתפרשו , הואיל ולא נשתמרו לנו מקורות שמחוץ לספרות חז"ל . מטעמים שונים ומשונים , שלא כאן המקום לעמוד עליהם , נראה , שאין הדבר כן ושהאפשרות הראשונה , שמנינו לע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור