4. חיי יום יום של היהודים

. 4 חיי יום יום של היהודים ספרית חז"ל והמציאות ספרות דוז"ל , המטפלת בכל שדירות החברה , היא אוצר בלוס של מקורות , שבהם משתקפים במלואם חיי יום יום של עם ישראל ; כך אפשר לשחזר את חיי יום יום בצורה מקפת ביותר לאור ספרות חז"ל ובסיוען של התגליות הארכיאולוגיות .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור