ירידה מן הארץ

ירידה מן הארץ . ירידה אחףי המלחמות כבר אחרי חורבן בית שני החלה ירידה של יהודים מן הארץ , אולם היא פסקה עם ההתאוששות , שבאה בסוף המאה הראשונה . אחרי מלחמת בן כוסבה וגזירות השמד חזרה הירידה ונתחדשה , וביתר שאת , בהיקף , שלא היה כמותו מקודם — בין אל מחוץ לגבולות האימפריה הרומית , מזרחה , לבבל , שבתחום האימפריה הפרתית , ודרומה , לחצי האי ערב , למרכזה ודרומה של חג'אז , בין למקומות אחרים , בתוך האימפריה הרומית , מערבה וצפונה . המאבק בירידה חכמים ניסו להיאבק בתופעה בדרכים שונות , ועל חומרת התופעה מעידה , בין השאר , חריפותה של התגובה . אופייניים הסיפורים הבאים :  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור