תקנות צנע

תקנות צנע כדי למנוע בזבזנות וראוותנות , התקינו חז"ל כמה וכמה תקנות צנע , אפילו בתחום הצדקה וגמילות חסדים : "מעשה ברבי ישכב , שעמד והחליק את כל נכסיו לעניים . שלח לו רבן גמליאל : והלא אמרו חומש מנכסיו למצוות" ( ירושלמי , פיאה א א , טו ע"ב . ( תקנה זו , שניתקנה , כנראה , לאחר חורבן בית שני , חזרה וניתקנה שוב לאחר מלחמת בן כוסבה : " נמנו באושא , שיהא אדם מפריש חומש מנכסיו למצוות" ( שם , שם . ( לוויית המת ובית האבל  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור