תעשייה ומסחר

תעשייה ומסחר הענף הכלכלי החשוב ביותר בארץ לאחר החקלאות — ואף ענף זה קשור היה בחקלאות — היה גידול הפשתן ותעשיית בדים ובגדים מפשתן . החל מן המאה השנייה לספירת הנוצרים מצויות במקורות עדויות רכות לפעילות בתחום זה . פוסניאס שיבח ביותר את הפשתן של "העברים , " גם בשל איכותו גם בשל צבעו הצהוב ( תיאור יוון , ה , . ( 2 , 5 הוא הדין בקלמנס מאלכסנדריה , שמנה בין המותרות את הבגדים המיובאים למצרים "מארץ העברים . " בייחוד גידלו פשתן בצפון הארץ ( משנה , בבא קמא י ט . ( בשנת 301 קבע ךיוקלטעוס , בצו שלו בדבר מחירים קבועים במסחר , מחיר גבוה ביותר לבדים מבית שאן . בחיבור גיאוגראפי , העוסק בעיקר בעניינים כלכליים , שנתחבר קרוב לאמצע המאה הרביעית , נזכרת סקיתופוליס ( בית שאן ) ראשונה ( לפני לאוךיק ^ ה , גבל , צור וביךיטוס ) ברשימת הערים , המייצאות פשתן לכל העולם ומצטיינות ביותר בשפע של בגדי פשתן שלהן ( תיאור כל העולם והעמים , . ( 31 גם בספרות התלמודית , בדברי חכמים מהמאה השלישית , נזכרו לשבח "כלי פשתן הדקין הבאים מבית שן" ( ירושלמי , כתובות ז ט , לא ע " ג , ( שהם עדינים ו"דבוקים על בשרו של אדם ואינו מרגיש" (...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור