גידול בעלי חיים ודיג

גידול בעלי חיים ודיג היו מקומות , שגידלו בהם דבורים לשם דבש והיו מקומות , שגידלו בהם בהמות למרעה . מסורת שמסוף ימי הבית , המדברת בבהמות משובחות , קובעת ; "אילים ממואב ; עגלים משרון ; כבשים ממדבר" ( תוספתא , מנחות ט יג . < בטיבריה ובעכברה עסקו בגידול עופות . בחופי הים התיכון , ובייחוד בחופי הכינרת , עסקו הרבה בדיג . לשם תעשיית התכלת לציציות עסקו בציד חלזונות "מסולמות של צור ועד חיפה" ( בבלי , שבת כו ע"אן . ע"א ; בבלי , יבמות צו ע"ב ) ולוד ( תוספתא , אהילות ד ב ; בבלי נזיר נב ע"א , ( שם נתקיים בית הכנסת שלהם עד למאה הרביעית ודרשו בו תלמידי חכמים מובהקים ( ויקרא רבה לה {) . גם לסוחרי הפשתן היו אגודות ( ירושלמי , פיאה א א , י ע"א . ( תעשיית צמי ומשי ביהודה , שם גידלו בהמה דקה , היתה תעשיית צמר , אולם היה גם יבוא של בגדים מחוצה לארץ , אף מאירופה ( משנה , כלאים ט ז . ( גוש חלב נתפרסמה במשי המשובח שלה ( קוהלת רבה בח . ^ " טקסא [ ביוונית : משי מעולה . ([ גם בענף זה היו אגודות שיתופיות של אומנים : "רשאין הצמרין והצבעין לומר : כל מקח שיבוא לעיר נהיה כולנו שותפין בו" ( תוספתא , בבא מציעא יא כד . ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור