3. היישוב היהודי: התנאים הכלכליים

. 3 היישוב היהודי : התנאים הכלכליים גזייות השלטון היישוב היהודי , שנפגע במלחמת החורבן , חזר ונתאושש דור לאחר מכן . גם מהפגיעה הכלכלית במלחמת בן כוקבה חזר היישוב היהודי ונתאושש במהלך המאה השנייה . קשה הרבה יותר משתי אלו היתה ההידרדרות הכלכלית במאה השלישית , בתקופת האנארכיה , מחמת גזירות כלכליות של השלטון , שמהן סבלו כל תושבי האימפריה .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור