עולים מתפוצות הגולה

עולים מתפוצות הגולה ירידה ועלייה המאורעות הקשים שאירעו בארץ ישראל , כחורבן הבית , כשלון מרד בן כוקבה וגזירות השמד , המשבר הכלכלי בתקופת האנארכיה במאה השלישית והפיכתה של רומי לנוצרית — הגבירו את תנועת הירידה מארץ ישראל לתפוצות הגולה . אולם ההגירה היתה דו סיטרית ובצדו של זרם היורדים היה גם קילוח , ולו קטן יותר , של עולים . עלייתם של חכמים העדויות בספרות התלמודית הן מטבע הדברים בעיקר על עלייתם של חכמים . אלו באו רובם מבבל . שם היתה התפוצה היהודית הגדולה ביותר ובה התקיימה , בייחוד בתקופת האמוראים , פעילות רוחנית ענפה . חכמי בבל תפסו עמדות חשובות במוסדות ההנהגה של ארץ ישראל — ויש מהם , כרבי נתן , שהגיעו לתפקיד של אב בית דין , שהוא השני בחשיבותו לנשיא . כמו כן נזכרים חכמים שעלו מתפוצות אחרות , בין מרחבי האימפריה הרומית , כגון רבי יודן קפודקיא ( הקפדוקי ) ורבי יודן דמן גלייא , בין מארצות המזרח , כגון ר' יוסי מך אה ( המדי , ( ר' יעקב ארמנייא ( הארמני . ( סביר להניח , כי חכמים נמשכו לעלות לארץ ישראל יותר מבני מעמדות חברתיים אחרים . אולם יש לזכור כי המקורות מרבים מעצם טיבם לעסוק בחכמים , ומצויות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור