חברים ועמי הארץ

חברים ועמי הארץ בפני הבית "חברים" ו"עמי הארץ" הם מושגים חברתיים מתקופת בית שני , המשנה והתלמוד . הגדרתו של אדם "חבר" יש בה טעם לשבח , ואילו הגדרתו של אדם "עם הארץ" — סימן לגנאי . בימי בית שני , כאשר במרכז ערכיה של האומה עמדו השמירה הקפדנית על הלכות תרומות ומעשרות וטהרה , כונו המקפידים בתחומים אלו "חברים , " ואילו המזלזלים בהם כונו '' עמי הארץ . " החבר היה איבר מחבורה , שהתארגנה יחד למעין חיי מסדר ושבמסגרתה שמרו על הלכות תרומות ומעשרות והקפידו בחומרה יתרה על הטהרה . על החברים היה להיזהר מאותם סוגי מגעים עם עמי הארץ , שהיו עלולים להכשיל אותם בטבל ( יבול שלא הפרישו ממנו תרומות ומעשרות ) או בטומאה , לאחר החורבן  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור