החסידים

החסידים הדגשת המצוות החברתיות החסידים היו שייכים לעולמם של חכמים , אולם התייחדו באורחות חייהם , בהשקפת עולמם ובפעילותם בחברה . הם היו חכמים , שינקו את סמכויותיהם לא ממעמדם בממסד , אלא מעממיותם ומהכאריסמה שלהם . במחלוקת בשאלה : תלמוד או מעשה — איזה מהם עדיף ? הדגישו החסידים באופן מוחלט את המעשה . המקורות נוקטים לעתים קרובות את המושג "חסידים ואנשי מעשה , " ובמידה רבה מדובר בשמות נרדפים . החסידים הדגישו במיוחד את קיומן של מצוות , שיש בהן משום תמיכה בשכבות הצריכות לסיוע מבחינה כלכלית , כגון קיום מדוקדק של שמיטת קרקעות , אשר יבולן בשנה השביעית הוא קודש לדלת העם . הם פעלו בתחומי העזרה ההדדית , כגון פדיון שבויים , ריפוי חולים וניחום אבלים . התפתחות המושג " חסידים"  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור