בתי המדרשות ועולמם החברתי של חכמים

בתי המדרשות ועולמם החברתי של חכמים בתי מדרשות בצדה של ה . 0 הדרין , ששימשה גם אקדמיה מרכזית , התקיימו בתי מדרשות מקומיים . המקור הבא קורא לאדם להלך אחר חכמים ולהצטרף לבתי מדרשותיהם : תנו רבנן "צדק צדק תרדף" ( דברים טז כן , הלך אחר חכמים לישיבה . אחר רבי אליעור ללוד , אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל , אחר רבי יהושע לפקיעין , אחר רבן גמליאל ליבנה , אחר רבי עקיבא לבני ברק , אחר רבי מתיא בן חרש לרומי , אחר רבי חנניא כן תרדיון לסיכני . אחר רבי יוסי לציפורי , אחר רבי יהודה בן בתירה לנציבין . אחר רבי חנניה בן אחי רבי יהושע לגולה , אחר רבי לבית שערים ... ( בבלי , סנהדרין לב ע"בן בתי מדרש אלו היו מיועדים לתלמידים בוגרים שהכשירו את עצמם לסמיכה . הסמיכה העניקה להם תואר רבי , סמכות שיפוט , הזכות להורות בענייני איסור והיתר ועוד . חכמים הורו לתלמידיהם לא רק בבתי המדרשות הממוסדים , אלא יש שהיו שונים לתלמידיהם גם בדרך , ברחובות קריה , תחת הזית , תחת הגפן והתאנה וכיוצא באלו .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור