עלייתו של מעמד החכמים

עלייתו של מעמד החכמים התערערות חורבן בית שני הביא לידי התערערות החברה היהודית בארץ ישראל — התערערות , שבאה לידי ביטוי בדברי תנאים המתארים את השינויים שהתחוללו אותה עת ; . . . בושו חברים וכני חורין , וחפו ראשם , ונידלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון ... החלו החכמים להיות כסופרים = ] מלמדי תינוקות , [ והסופרים כחזנים = ] שמשים , [ והחזנים כעם הארץ , ועם הארץ הולך ומידלדל " ... ( ברייתא נוספת במשנה , סוטה ט טו . < חכמים מתאוננים על תופעה של מעין ירידה בדרגה של שכבות החברה השונות ומקוננים על חורבן הבית שהביא לידי החלשתם של אלו שהצטיינו בעבר במעשיהם הטובים בתחום החברתי ולעליית כוחם של התקיפים והצעקנים . אין , כמובן , לקבל דברים אלה כפשוטם ; ודאי לא כך היה המצב לאורך ימים , ויוכיחו מעמדם וסגולותיהם של בעלי המימרות עצמם . אולם ברור , כי הימים שלאחר החורבן ממש היו , כדרך כל תקופה הבאה בעקבות מאורעות טראומאטיים , ימים של משבר ומבוכה , של ערעור יסודות החברה ושל התגברות כוחם של יסודות שליליים , המיטיבים לדעת כיצד להפיק תועלת מעתות מצוקה .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור